ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวยมากเลย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวยมากเลย-, *สวยมากเลย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You look ever so beautiful.- คุณดูสวยมากเลยค่ะ Rebecca (1940)
It's nice to have a room of your own, isn't it?ห้องนี้สวยมากเลยนะ เหมือนห้องเก่าของเธอไหม? Return to Oz (1985)
- Coleco? - Zero.สวยมากเลยค่ะ ดิฉันมีเวลาที่น่ารักมาก Big (1988)
Dad, it's terrificพ่อคะ มันสวยมากเลย My Neighbor Totoro (1988)
She looks so beautiful tonight, don't you think so?คืนนี้เธอดูสวยมากเลยนะ เห็นด้วยไหม Junior (1994)
- It's a beautiful instrument, though.-มันเป็นเครื่องดนตรีที่สวยมากเลยค่ะ Episode #1.5 (1995)
You're very pretty.คุณสวยมากเลย Rushmore (1998)
-This is beautiful.- มันสวยมากเลย The Story of Us (1999)
It might be a nice touch...มันจะสวยมากเลย... The Story of Us (1999)
This is nice.สวยมากเลย The Story of Us (1999)
It's beautiful.มันสวยมากเลย Mulholland Dr. (2001)
-You guys look awesome.-พวกเธอสวยมากเลย Rock Star (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวยมากเลย[adj.] (sūay māk loēi) EN: very beautiful ; gorgeous   FR: magnifique

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top