ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศาลโลก

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศาลโลก-, *ศาลโลก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาลโลกน. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
world courtศาลโลก, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [ดู International Court of Justice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Court of Justiceศาลโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This isn't the World Court, Sergeant.นี่ไม่ใช่ศาลโลกนะจ่า Shooter (2007)
They'll be indicted by the World Court and hauled up in front of the Hague.พวกเขาจะถูกดำเนินคดีโดยศาลโลก และถูกลากมาข้างหน้าบัลลังค์ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาลโลก[org] (Sān Lōk) EN: International Court of Justice (ICJ)   FR: Cour internationale de Justice (CIJ) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
World Court[N] ศาลโลก, See also: (เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีชื่อเป็นทางการว่า International Court of Justice)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
world courtn. ศาลโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top