ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลมหมุน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลมหมุน-, *ลมหมุน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circulating airลมหมุนเวียน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
recirculated airลมหมุนเวียนกลับ มีความหมายเหมือนกับ return air [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He creates vortexes.เขาสามารถสร้างกระแสลมหมุนได้ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา Pineapple Express (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whirlwind[N] ลมหมุน, See also: ลมกรด, ลมบ้าหมู, Syn. gale, twister, windstorm

English-Thai: Nontri Dictionary
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top