ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยี่สง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยี่สง-, *ยี่สง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ยี่สง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ยี่สง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถั่วยี่สงดู ถั่วลิสง.
ยี่สงน. ถั่วยี่สง. (ดู ถั่วลิสง ที่ ถั่ว ๑).
ถั่วลิสงน. ชื่อถั่วชนิด Arachis hypogaea L. ในวงศ์ Leguminosae มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วยี่สง ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยี่สง[n.] (yīsong) EN: groundnut   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top