Search result for

ยิงปืน

(48 entries)
(0.2225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยิงปืน-, *ยิงปืน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก. ทำอย่างเดียวได้ผล ๒ อย่าง, ลงทุนครั้งเดียวได้ผลกำไร ๒ ทาง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two birds, one stone. Seemed good to me.มันดีสำหรับฉันว่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว New Haven Can Wait (2008)
Fire ion weapon.ยิงปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
We have reports of gunfire in the 1500 block of Columbus Lane.เราได้รับรายงานการยิงปืน/Nที่บล็อค 1500 โคลัมบัส เลน And How Does That Make You Kill? (2008)
Now fire off a shot.ยิงปืนนัดนึง Rambo (2008)
Fire off a shot!ยิงปืนนัดนึง Rambo (2008)
I'm going to use him to get rid of Zuba once and for all!ข้าจะใช้มันกำจัดซูบา ยิงปืนนัดเดียวไปเลย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Them fools were shooting at me!พวกนั้นยิงปืนเป็นด้วย Day of the Dead (2008)
Twenty years of Marshals Service, I never discharged my weapon.ทำงานมา 20 ปีผมไม่เคยยิงปืนเลย Burn After Reading (2008)
Witnesses are reporting gun fire just minutes ago, at Crest View High School in Red Valley.พยานเล่าว่ามีการยิงปืน เมื่อไม่กี่นาทีก่อน ที่โรงเรียนมัธยม เครสทวิว ใน เรดแฝลลี่ ตำรวจ... Pilot (2008)
I don't know. They're shooting!ฉันไม่รู้ พวกเขายิงปืนใส่เรา Pineapple Express (2008)
Oh, my God, they're shooting!พระเจ้า พวกเขายิงปืนใส่เรา Pineapple Express (2008)
Since before you even had a single short and curly...ตั้งแต่ก่อนที่นายจะยิงปืนครั้งแรก และทำผมหงิก Shut Down (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิงปืน[v.] (ying peūn) EN: fire   FR: tirer (un coup de revolver/fusil)
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว[xp] (ying peūn nat dīo dāi nok søng) EN: kill two birds with one stone   FR: faire d'une pierre deux coups
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnyai kankāng) EN: put up an artillery barrage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoot from the hip[IDM] ยิงปืนได้รวดเร็ว, See also: พูดตรงๆ, ซื่อสัตย์
machine-gun[VT] ยิงปืนกล
outshoot[VT] ยิงปืนออกไป
shoot[VI] ยิง, See also: ยิงปืน, Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot[VT] ยิง, See also: ยิงปืน, Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot from[PHRV] ยิงปืนจาก
shoot out[PHRV] ยิงออกไป, See also: ยิงปืนออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
gun-shy(กัน'ไช) adj. ตื่นตระหนกจากการยิงปืน,กลัวเสียงปืน
gunfiren. การยิงปืน,การใช้ปืน,ห่ากระสุน
outshoot(เอาทฺ'ชูท) v.,n. (การ) ยิงปืนได้ดีกว่า,ยิงเลย,ยิงออกไป,ส่งออกไป,การยิงออก,สิ่งที่ยิงออก,สิ่งที่ส่งออก
saloon(ซะลูน') n. ร้านขายเหล้า,โรงขายเหล้า,ห้องโถง,ห้องโถงใหญ่ของโรงแรม,ห้องรับแขก,โรงนันทนาการที่มีการเต้นรำ แทงบิลเลียด ยิงปืนหรืออื่น ๆ =saloon car (ดู), Syn. pub,bar
salvo(แซล'โว) n. การระดมยิงปืนใหญ่,การระดมยิง,เสียงดังสนั่นของการยิงสลุต,เสียงกราว,เสียงเชียร์ดังก้อง,เสียงตบมือดังก้อง
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
gun(vt) ยิงปืน,ลั่นไก
gunnery(n) การสร้างปืน,การยิงปืน
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
to kill two birds with one stone (phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一挙両得[ikkyoryoudoku] ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

German-Thai: Longdo Dictionary
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top