ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีสีสัน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีสีสัน-, *มีสีสัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน[V] be colorful, See also: be lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: ขนนกก็ช่วยทำให้โลกมีสีสันน่าอยู่ยิ่งขึ้น
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one will ever know."และก็จะไม่มีใครรู้ความจริงเลย มันคงทำให้ชีวิตคุณมีสีสันขึ้นเยอะนะ แม็กซ์" Rebecca (1940)
Colorful, isn't he?- มีสีสันดีนะ ว่ามั้ย Jaws (1975)
She already does.เธอมีสีสันอยู่แล้ว Dirty Dancing (1987)
Learn to enjoy life more.น่าจะเรียนรู้การใช้ชีวิตให้มีสีสันกว่านี้นะ Mannequin: On the Move (1991)
What's this, what's this There's color everywhereนี่อะไร นี่อะไร มีสีสันทั่วทั้งเมือง The Nightmare Before Christmas (1993)
Oh, it's anemic. It's bloody anemic.โอ๊ย ไร้ชีวิตชีวา ไม่มีสีสัน Woman on Top (2000)
Beautiful colors and shapes.พวกมันมีสีสันและรูปร่างที่สวยมากๆ Wicker Park (2004)
I don't wanna hurt your feelings, but I only date women of color.ชั้นไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอ แต่ชั้นชอบคนมีสีสัน Mean Girls (2004)
It's a puzzle measuring just 3 inches by 3 inches on each side made up of multiple colours that you twist and turn and try to get to a solid colour on each side.เป็นกล่องที่แต่ละด้านยาว 3x3 นิ้ว มีสีสันให้คุณหมุนหรือบิด และทำให้แต่ละด้านมีสีเดียวกัน The Pursuit of Happyness (2006)
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย American Duos (2007)
It's got the facts. It's got color.มันมีข้อมูลจริง มันมีสีสัน Marley & Me (2008)
- Too much color?-มีสีสันเิกินไป? Marley & Me (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colourful[ADJ] มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
harlequin[ADJ] มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย
iridescent[ADJ] มีสีสันเหมือนสีรุ้ง, See also: มีสีเหลือบ, Syn. opalescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top