ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พนันกับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนันกับ-, *พนันกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet you anything that if we find him, we'll get our pictures in the paper.ฉันพนันกับพวกนายได้เลยว่า ถ้าเราเจอศพ เราต้องมีรูปลงหนังสือพิมพ์แหงๆ Stand by Me (1986)
Gambling with the fate of the human race.การเล่นการพนันกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ The Russia House (1990)
You know, when I was back in Squirrel Hill I started betting my friends 50 bucks each that someday I'd win an Oscar.ที่บ้านเกิดฉัน.. ฉันพนันกับเพื่อนไว้ 50 เหรียญ ว่าซักวัน ฉันจะได้รับตุ๊กตาทอง The Bodyguard (1992)
He even had a bet going with his friends.เค้าพนันกับเพื่อนเอาไว้ด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
Betting against my mother is not a gamble.พนันกับแม่ของตนเอง มันถือเป็นการพนันสักหน่อย Mulan 2: The Final War (2004)
I bet you 20 bucks I can get her to have breakfast with me again.ฉันพนันกับแก 20 ดอลล่าเลยว่าชั้นสามารถ ทำให้เธอยอมกินข้าวเช้าด้วยได้แน่ 50 First Dates (2004)
Did you cut her up in here, too? I'll bet you did.คุณชำแหละเธอในนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหม ผมพนันกับคุณได้เลย Mr. Monk Gets Fired (2004)
I made a bet with myself.ฉันพนันกับตัวเองว่า Boys Over Flowers (2005)
I'm willing to bet you it was that guy. Blanchard, Victor P.ฉันกล้าท้าพนันกับนายได้เลยว่าคนร้าย แบลนชาร์ด วิคเตอร์ พี Mr. Monk and the Other Detective (2005)
How could she look at you if she looked at me?นายมาพนันกับฉันไหม ใครได้คุยกับเธอก่อนถือว่าชนะ Golden Door (2006)
So I bet you 100 bucks, Hawkins, there is no bag in this vacuum cleaner.ฉันจะพนันกับคุณร้อยเหรียญ ฮอว์กิ้น ว่าถุงเก็บฝุ่นถูกถอดไปเรียบร้อยแล้ว Mr. Brooks (2007)
I bet it's Warren, all right? Greedy little fucker.ฉันพนันกับวาเรนไว้ เข้าใจ? Return to House on Haunted Hill (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bet with[PHRV] พนันกับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top