ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝึกเป็น

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝึกเป็น-, *ฝึกเป็น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why? You're a Wudan fighter. Training is everything.ทำไมล่ะ คุณเป็นนักสู้วูเดน การฝึกเป็นหัวใจสำคัญ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I ordered the sax and the book together 3 years ago, and practiced for a week, but I never got anywhereผมซื้อแซ็คมาพร้อมกันกับ หนังสือนั่น 3 ปีแล้วครับ แล้วก็ฝึกเป็นอาทิตย์ แต่ก็ไม่ไปถึงไหนเลย Swing Girls (2004)
How's the training going for the Princess-to-be?การฝึกเป็นเจ้าหญิงเป็นยังไงบ้าง Episode #1.3 (2006)
The rocketeer Charles Farmer was in fact training to be an astronaut before he was discharged from the military.ผู้ออกแบบจรวดชาร์ล ฟาร์มเมอร์ เคยอยู่ระหว่างการฝึกเป็นนักบินอวกาศ... ...ก่อนที่เขาจะโดน ปลดประจำการจากกองทัพ The Astronaut Farmer (2006)
So they spent years training him, millions on the program, why are they trying to kill him?พวกนั้นใช้เวลาเป็นปีในการฝึกฝนเขา ผ่านการฝึกเป็นล้านโปรแกรม แล้วทำไมพวกนั้นต้องกำจัดเขาด้วย Hollow Man II (2006)
I mean,my ex-lab partner's practically a grandmother.เพื่อนคู่แล็บเก่าของผม กำลังฝึกเป็นยายคนด้วยซ้ำ Now You Know (2007)
As you'll have seen from the notepaper, I'm here at St Thomas'... doing my nurses' training.จากที่พี่รู้ หนูอยู่ที่ เซ็นต์ โธมัส เรียนฝึกเป็นพยาบาล Atonement (2007)
And you may repay it by sending your boy to the Scorpions for training.และเจ้าควรจะตอบแทน โดยให้ลูกชายของเจ้า ให้เข้าฝึกเป็นหน่วยแมงป่อง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I could have done some character study.- น่าจะลองฝึกเป็นบ๋อยมาก่อน Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Master, my Jedi training didn't prepare me for this. What are we gonna do?อาจารย์ ข้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากการฝึกเป็นเจไดนะ เราจะทำไงกันดี Star Wars: The Clone Wars (2008)
And how long have you been training to be a prat?ว้าว แล้ว การฝึกเป็นไอ้งั่ง นี่ฝึกนานเท่าไหร่ล่ะ ? The Dragon's Call (2008)
How long have you been training to be a prat... my Lord?-ขอประทานอภัย ไม่ทราบว่าพระองค์ ฝึกเป็น ไอ้งั่ง นานเท่าไหร่ พะย่ะค่ะ? The Dragon's Call (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice to[PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top