ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝนชะช่อมะม่วง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝนชะช่อมะม่วง-, *ฝนชะช่อมะม่วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝนชะช่อมะม่วง[N] rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence, Syn. ฝนชะลาน, Example: ฝนชะช่อมะม่วงจะตกในฤดูที่มะม่วงกำลังออกช่อ, Thai definition: ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝนชะช่อมะม่วงน. ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี, ฝนชะลาน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangoshower ฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน
ฝนชะช่อมะม่วงนี้เป็นคำเรียกชื่อฝนที่ตกนอกฤดู ฝน คือตกในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต้นไม้ต่าง ๆ กำลังออกช่อโดยเฉพาะมะม่วง กล่าวกันว่าเมื่อฝนเช่นนี้ตกลงมาใน ระยะที่มะม่วงออกช่อ จะทำให้มะม่วงติดผลและมีผลดก ชาวนาเรียก ฝนนี้ว่า "ฝนชะลาน" (harvest time or January rain) เพราะตกในระยะที่จะทำนวดข้าวบนลาน ในทางอุตุนิยมวิทยาเป็นฝนที่เกิดจากปรกฎการณ์อุตุนิยมวิทยาชนิดเหนึ่งเรียก ว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก (easterly wave) (สนิท เวสารัชชนันท์, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Mangoshowerฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top