ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ่อนผันให้

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่อนผันให้-, *ผ่อนผันให้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you should establish a good line of credit.นี่ชั้นอุตส่าห์ผ่อนผันให้แล้วนะ Good Will Hunting (1997)
Mr. Linderman wants to be nice about this.คุณลินเดอร์แมน ก็อยากผ่อนผันให้หรอกนะ Chapter One 'Genesis' (2006)
He's not granting clemency.เขาไม่ผ่อนผันให้ The Rat (2006)
Mrs Ganush ... sorry, mrs Ganush, but a delay is not possible.คุณกานุช ดิฉันเสียใจ คุณกานุช เราคงผ่อนผันให้เงินกู้ไม่ได้แล้วค่ะ Drag Me to Hell (2009)
And should you fall behind, there is a three-month grace period.และหากคุณค้างชำระ เรามีระยะผ่อนผันให้ถึงสามเดือน Repo Men (2010)
No, just let this one week slide. Then I'll move out.ไม่ ขอแค่ผ่อนผันให้ซักอาทิคย์ แล้วฉันจะย้ายออกแน่ค่ะ Oh! My Lady (2010)
I let this slide until now because of the kid.ที่ฉันยอมผ่อนผันให้ถึงตอนนี้ ก็เพราะลูกเธอ Oh! My Lady (2010)
Why are we so lenient toward those drunk people?ทำไมพวกเราถึงผ่อนผันให้กับขี้เมาเหล่านั้นล่ะคะ Me Too, Flower! (2011)
Ask your landlord to cut you a break.ขอร้องผู้ให้เช่า ให้ผ่อนผันให้สิ Dreamy (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top