ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปุ่ม

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปุ่ม-, *ปุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ่ม[N] button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count unit: ปุ่ม
ปุ่มป่ำ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: คางคกมีผิวหนังปุ่มป่ำ
ปุ่มๆป่ำๆ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: ลูกยอมีผิวปุ่มๆ ป่ำๆ เหมือนผิวมะกรูด, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปุ่มน. ปม, ของที่นูนขึ้นจากพื้นเดิม เช่น ปุ่มฆ้อง.
ปุ้มน. ยอดที่นูนกลม.
ปุ๋มว. เสียงดังเช่นนั้น.
ปุ่มปลาน. ผักปุ่มปลา. (ดู ปอด ๒).
ปุ่มป่ำว. นูนขึ้นเป็นปม ๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด, ตะปุ่มตะป่ำ ก็ว่า.
ปุ่มเป้ง, ปุ้มเป้งดู เป้ง ๑.
ปุ่มเปือก, ปุ้มเปือกน. ต่อมนํ้าที่เกิดในเลนในตม.
เม็ดมะยมปุ่มมีลักษณะเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยม สำหรับมือจับปิดเปิดประตูตู้หรือลิ้นชัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cuspปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuberosity; trochanter; tubercleปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubercle; trochanter; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochanter; tubercle; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberosityปุ่ม(กระดูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nodeปุ่ม, ปม, รอยโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, mastoidปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mastoid processปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torus mandibularisปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acromionปุ่มหัวไหล่ [TU Subject Heading]
Acromial Extremityปุ่มหัวไหล่อยู่ตอนปลายของกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Acromion Processปุ่มกระดูกหัวไหล่, อโครเมียนโปรเสส, ส่วนยื่นอะโครเมี่ยน [การแพทย์]
Adductor Tubercleปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Adductor Tuberosityปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Arm Arrestปุ่มพักเครื่อง [การแพทย์]
Biceps Tuberosityปุ่มกระดูกซึ่งเป็นที่เกาะของเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Clitorisปุ่มกระสัน,คลิตอริส,อิถีลึงค์ [การแพทย์]
Condyle, Lateralปุ่มกลมอยู่ด้านนอก [การแพทย์]
Condyle, Medialปุ่มด้านในกระดูกหน้าแข้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Best boots in for repair, sir?รองเท้าที่ดีที่สุดในการ ซ่อมแซมครับ? ทำปุ่มของคุณหนุ่ม คุณไม่ได้ใช้ งาน How I Won the War (1967)
- For hitting me.สำหรับการกดปุ่มฉัน How I Won the War (1967)
- We could always try a few buttons.เราก็สามารถลองไม่กี่ปุ่ม Yellow Submarine (1968)
Somebody push a button.ใครบางคนกดปุ่ม Yellow Submarine (1968)
Now, whatever you do, don't touch that button.ตอนนี้สิ่งที่คุณทำ ไม่ได้สัมผัสปุ่มนี้ Yellow Submarine (1968)
- Which button?ซึ่งปุ่ม? ที่หนึ่ง Yellow Submarine (1968)
That was the panic button.นั่นคือปุ่มตกใจ Yellow Submarine (1968)
Find a boxing button.หาปุ่มมวย Yellow Submarine (1968)
Whoever heard of a boxing button?ใครก็ตามที่ได้ยินปุ่มมวย? ใครสน? Yellow Submarine (1968)
So, press a button.ดังนั้นกดปุ่ม Yellow Submarine (1968)
Did we finally really do it?ในที่สุดพวกเเก... ก็กดปุ่มจริง ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button   FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
ปุ่ม[n.] (pum) EN: knob ; button   FR: bouton [m] ; poussoir [m] ; touche [f]
ปุ่มกระสัน[n. exp.] (pumkrasan) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
ปุ่มประตู[n. exp.] (pum pratū) EN: doorknob   FR: poignée de porte [f]
ปุ่มปรับภาพ[n. exp.] (pum prap phāp) FR: molette de mise au point [f]
ปุ่มปลายศอก[n. exp.] (pum plāi søk) EN: olecranon   FR: olécrane [m] ; apophyse du cubitus [m]
ปุ่มหัวไหล่[n.] (pum hūa lai) EN: acromion   FR: acromion [m] ; apophyse de l'omoplate [f]
ปุ่มไฟฟ้า [n. exp.] (pum fai fā) EN: electric button   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
button[N] ปุ่ม, See also: สวิตช์
cleat[N] ปุ่มสตั๊ด, See also: หมุดใต้พื้นรองเท้าบางชนิด (เช่น รองเท้าฟุตบอล), Syn. stud
nodule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม, Syn. tubercle
oak apple[N] ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก, Syn. oak gall
pommel[N] ปุ่มที่อานม้า, Syn. saddle horn
spike[N] ปุ่มแหลมที่ส้นรองเท้ากีฬา, Syn. cleat
tab[N] ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์
taste bud[N] ตุ่มรับรส (ที่ลิ้น), See also: ปุ่มรับรส
tubercule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ
tuberosity[N] ปุ่มกระดูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apophysis(อะพอฟ'ฟิวิส) n., (pl. -ses) ส่วนอื่น, ปุ่ม -apophysate, apophyseal, apophysial, apophysery adj. (outgrowth; process; projection)
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
cornicle(คอร์'นิเคิล) n. ส่วนที่ยื่นคล้ายเขาเล็ก ๆ ปุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
jag(vt) ทำให้เป็นปุ่ม,เฉือน,ตัด
knob(n) ลูกบิด,ปุ่ม,ตุ่ม,ก้อน,รอยโปน,เขา
knoll(n) โคก,ดอย,ปุ่มเล็กๆ
knurl(n) ปม,ปุ่ม,สัน,ตุ่มไม้

German-Thai: Longdo Dictionary
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน
klicken(vt) |klickte, hat geklickt| คลิ๊ก, กดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์คอมพิวเตอร์ เช่น Klicken Sie hier!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top