ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากไม่มีหูรูด

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากไม่มีหูรูด-, *ปากไม่มีหูรูด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากไม่มีหูรูดว. ที่พูดพล่าม พูดพล่อย หรือพูดโดยไม่ยั้งคิดเสียก่อนว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- you usually throw at me? - Oh, fuck you... and your Irish curse, Chuckie.โธ่ตาบ้า ไอ้คนปากไม่มีหูรูดชัคกี้ Good Will Hunting (1997)
Irish curse?ปากไม่มีหูรูด ฟังเขาว่าซิ ปากไม่มีหูรูด Good Will Hunting (1997)
Oh. Me and my loose lips.โอ้ ปากไม่มีหูรูดของฉัน Monsters in the End (2011)
I don't need no lip from some uppity '60s throwback yoga mat gringa who doesn't know when to shut...ฉันก็ไม่ได้อยากฟังฮิปปี้หลงยุค ปากไม่มีหูรูด พล่ามไม่เลิก... Pizza Box (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top