ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรดาก

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรดาก-, *บรรดาก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดาก(บันดาก) น. ธงรูปสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or did you expect one of your girlfriends to come and take care of you?หรือคุณกะจะเลือก หนึ่งในบรรดากิ๊กของคุณ มาดูแลคุณ 21 Grams (2003)
And the number one rule for a successful dinner party?และในบรรดากฎทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงมื้อค่ำแบบสมบูรณ์แบบ How About a Friendly Shrink? (2010)
Of all the deceitful, unprincipled,บรรดาการหลอกลวง ขาดคุณธรรม The San Lorenzo Job (2010)
Did you know that your son is marching south with an army of Northmen?รู้หรือไม่ว่า ลูกชายท่านมุ่งหน้าลงใต้ พร้อมบรรดากองทัพคนเหนือ เด็กที่ซื่อสัตย์ Baelor (2011)
It was another one of those boxes Ali liked so much.มันเป็นแค่หนึ่งในบรรดากล่องที่อลิชอบมาก CTRL:A (2012)
You pulled the tarp over the basement doors and pushed those potted ferns around to block sight lines from the street.นายดึงผ้าใบกันน้ำ เหนือประตูห้องใต้ดิน และผลักบรรดากระถางเฟิร์นมาวางไว้รอบ ๆ เพื่อที่จะกันสายตาจากถนน Leave It to Beavers (2012)
Now, what I need you to do is to take one of those paint cans, and I need you to open it.ตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทำ คือการใช้หนึ่งในบรรดากระป๋องส และฉันต้องการให้คุณเปิดมัน. The Call (2013)
Get those trajectories calcs worked out.ได้รับบรรดาการคำนวณลูกทีม ทำงานออก Hidden Figures (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top