ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำเสียง

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำเสียง-, *น้ำเสียง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำเสียงน. กระแสเสียง, คำพูด
น้ำเสียงโดยปริยายหมายถึง คำพูดที่ส่อให้รู้อารมณ์ที่มีอยู่ในใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tone colour; toneน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tone; tone colourน้ำเสียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jody sure sounded strange on the phone.น้ำเสียงโจดี้ดูแปลกๆไปตอนโทรมา Phantasm (1979)
It sounded like it.ก็น้ำเสียงเธอมันบอก The Cement Garden (1993)
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา The Joy Luck Club (1993)
Sure, I have a face and voice to distinguish myself from others but my thoughts and memories are unique only to me and I carry a sense of my own destiny.แน่นอน, ฉันมีหน้าตาและน้ำเสียง ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นฉัน รวมทั้งความคิดความจำที่เป็นส่วนเฉพาะของฉันด้วย ที่เหลือก็แล้วแต่โชคชะตา Ghost in the Shell (1995)
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง The Birdcage (1996)
If Rodney King had been driving along... hopped up on PCP and had killed Danny... you'd be singing a different tune-- l didn't see him hit anybody, and neither did you.ถ้าเกิด รอดนีย์ คิงส์ / ขับรถไปเรื่อยๆ ... คิดว่าจะไป พีซีพี / แล้วดันมาชนแดนนีย์ตายเข้า... แกจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ / ด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไป American History X (1998)
It's all I do. Breakfast, morning, noon, night. I've got to have it...ฉันเสียงดีเพราะดื่มน้ำสังวาส มันเป็นเทคนิคบริหารน้ำเสียง Rock Star (2001)
That's an outrageous accusation.- อย่าใช้น้ำเสียงแบบนี้กับฉัน I Heart Huckabees (2004)
- For what? - 'I'm free right now.' - That sounds ominous.(จริงๆ แล้ว ตอนนี้ฉันว่างอยู่) น้ำเสียงฟังดูไม่ค่อยดีเลย ขอผมเช็คเวลาก่อนนะ The Bourne Supremacy (2004)
She sounded different that dayน้ำเสียงของเธอฟังดูแปลกไปจากทุกวัน Windstruck (2004)
He sounds very happy.น้ำเสียงดูมีความสุขมาก Goal! The Dream Begins (2005)
Tyler said it sounded like he was being attacked.เทย์เลอร์ พูดน้ำเสียงเหมือนว่า สโทร์ดี้โดนอะไรเล่นงานแล้ว The Cave (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
baritone[N] น้ำเสียงร้องของผู้ชาย, Syn. brass
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
tone[N] น้ำเสียง, See also: ลักษณะน้ำเสียง, Syn. expression, condition
tuner[N] น้ำเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
timbre(n) น้ำเสียง
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top