ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำตก

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำตก-, *น้ำตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตก[N] waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำตกน. นํ้าที่ขังอยู่บนเขาตกลงมาที่หน้าผา, เรียกนํ้าที่ทำให้ตกลงมาในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
น้ำตกอาหารอย่างหนึ่งใช้เนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ย่างพอสุกเล็กน้อย หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วปรุงด้วยพริกป่น หอมแดงซอย ข้าวคั่ว น้ำมะนาว น้ำปลา เป็นต้น
น้ำตกเรียกก๋วยเตี๋ยวน้ำที่ใส่เลือดวัวสดหรือเลือดหมูสด ว่า ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterfallน้ำตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterfallsน้ำตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Remind me not to take my honeymoon at Niagara Falls.ช่วยเตือนหนูด้วยว่าไม่ควรไปฮันนี่มูล ที่น้ำตก ไนเองกาล่า Dirty Dancing (1987)
We go out the front door, into Cyprus Street... down to Falls Road, up the Antrim Road... to Cave Hill.เราไปออกประตูหน้า ในไซปรัส Street ... ลงไปน้ำตกถนน ขึ้นแอนทริมถนน ... เพื่อฮิลล์ถ้ำ In the Name of the Father (1993)
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก Seven Years in Tibet (1997)
I grew up there, near Chippewa Falls.ผมเติบโตใกล้น้ำตกชิพเพว่า Titanic (1997)
Kevin and I took a great hike up to that waterfall.เควิน กับ ผม ปีนขึ้นไปที่น้ำตกด้วย The Story of Us (1999)
- I mean, I think "lagoon," I think waterfall, tropical.- ฉันหมายถึงลากูนที่มีน้ำตกกับต้นไม้เมืองร้อน American Beauty (1999)
By river you have the chance of outrunning the enemy to the Falls of Rauros.ถ้าเจ้าเดินทางไปทางแม่น้ำนี่ เจ้าพอที่จะออกไปได้เร็วกว่าพวกมัน ไปที่น้ำตกแห่งเรารอส The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- I lost it over the falls.- ฉันหลงกับเขาที่น้ำตกIce Age (2002)
We went over a waterfall.พวกเราตกลงมาจากหน้าผาบนน้ำตก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The waterfall is most important.น้ำตกนั่น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
By the way no other factory in the world mixes its chocolate by waterfall, my dear children.อย่างไรก็ตาม ไม่มีโรงงานที่ไหนในโลกนี้แล้วที่ผสมช็อกโกแลตด้วยน้ำตก Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cascade[N] น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่), Syn. waterfall, watercouse
cataract[N] น้ำตกที่สูงชัน, Syn. waterfall, rapids
chute[N] น้ำตก, Syn. waterfall
Niagara[N] น้ำตกไนการ่า
waterfall[N] น้ำตก, Syn. cascade, cataract, falls

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
waterfall(วอ'เทอะฟอล) n. น้ำตก,ผมย้อย
waterworksn. ระบบการเก็บการทำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำ,การประปา,น้ำตก

English-Thai: Nontri Dictionary
cascade(n) น้ำตก
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
waterfall(n) น้ำตก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たき, taki] (n) น้ำตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top