ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นางนวล

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นางนวล-, *นางนวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางนวล[N] sea gull, See also: gull, Syn. นกนางนวล, Example: บริเวณสถานตากอากาศบางปูมีนกนางนวลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกน้ำในวงศ์ Laridae มี 2 วงศ์ย่อย คือ นางนวลใหญ่ และนางนวลแกลบ ในวงศ์ย่อย Sterninae

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นางนวลน. ชื่อนกขนาดกลาง วงศ์ย่อย Larinae ในวงศ์ Laridae มี ๒ กลุ่ม คือ นางนวลใหญ่ มีปลายปากเป็นปากขอเล็กน้อย ตัวใหญ่ แข็งแรง ส่วนใหญ่สีขาวเทา ปีกกว้าง ปลายหางมน กินปลาและสัตว์น้ำโดยโฉบกินตามผิวนํ้าหรือรวมฝูงกันจับขณะว่ายนํ้า ในประเทศไทยพบประมาณ ๒๐ ชนิด เช่น นางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus Jerdon) นางนวลขอบปีกขาว (L. ridibundusLinn.), และนางนวลแกลบ ตัวเล็กกว่านางนวลใหญ่ ปลายปากแหลม ปลายหางเว้าตื้น เว้าลึก หรือเป็นแฉก กินปลาและสัตว์นํ้าขนาดเล็กโดยดำลงไปจับเหยื่อหรือโฉบกินตามผิวนํ้า มักไม่ว่ายนํ้าเหมือนนางนวลใหญ่ มีหลายชนิด เช่น นางนวลแกลบเล็ก [Sterna albifrons (Pallas)] นางนวลแกลบเคราขาว [Chlidonias hybrida (Pallas)] นางนวลแกลบปากหนา [Gelochelidon nilotica (Gmelin)].

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are they sea gulls?พวกมันเป็นนกนางนวลเหรอครับ An American Tail (1986)
You. Flock of Seagulls. You know why we're here?คุณ ฝูงนกนางนวล คุณรู้ว่าทำไมเราอยู่ที่นี่? Pulp Fiction (1994)
With the seagulls, but we'll need string. Well, I'll just go to the stationer's... and pick up some paper clips while I'm at it.ผูกกับนกนางนวล แต่เราต้องใช้เชือก James and the Giant Peach (1996)
It's our only chance!- นกนางนวลJames and the Giant Peach (1996)
Seagulls, away!ไปเลย นกนางนวลJames and the Giant Peach (1996)
We attached it to a hundred seagulls.เราผูกมันกับนกนางนวลเป็นร้อยๆ James and the Giant Peach (1996)
Seagulls? That's what happened!นกนางนวลJames and the Giant Peach (1996)
And now, as then, it's not fear that grips him only restlessness.ลมทะเลหนาวเย็นโชย คอและหน้าอกชุ่มเหงื่อ นางนวลร่ำร้อง 300 (2006)
It'll be so quiet that who'll come by it except a seagull?มันจะเงียบสงบ ไม่มีใครอื่นนอกจากนกนางนวล Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Her skin is fair like the lotus blossom.ผิวของนางนวลผ่องดุจดอกบัวบาน Sita Sings the Blues (2008)
I'm a seagull.ฉันเป็นนกนางนวล The Age of Dissonance (2009)
Maybe she liked seagulls.-เธออาจจะชอบนกนางนวลก็ได้ Blinded by the Light (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางนวล[n.] (nāng-nūan) EN: sea gull ; gull   FR: mouette [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sea gulln. นกนางนวล,นกนางนวลทะเล,หญิงที่ตามสามีออกทะเล,คนจะกละ,เรือรบบรรทุกเครื่องบิน
tern(เทิร์น) n. นกทะเลคล้ายนกนางนวล,กลุ่มที่มี 3 คน (อัน,ชิ้น...)

English-Thai: Nontri Dictionary
gull(n) นกนางนวล,คนถูกลวง
mew(n) กรง,เล้าไก่,โรงรถ,นกนางนวล
seagull(n) นกนางนวล

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top