Search result for

ที่พัก

(66 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่พัก-, *ที่พัก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พักแรม    [N] camp, See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents, Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม, Example: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก
ที่พักผ่อน    [N] recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
ที่พักฟื้น    [N] convalescent home, Example: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
ที่พักข้างทาง    [N] motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักข้างทาง    [N] motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักข้างทาง    [N] motel, See also: roadside hotel, Syn. ที่พักริมทาง, Example: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
ที่พักผู้โดยสาร    [N] bus stop, Example: ปัจจุบันมีการนำสิ่งพิมพ์ไปติดตั้งกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่พักผู้โดยสาร โฆษณาข้างรถประจำทาง เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ายที่พักแรมชั่วคราวของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายผู้อพยพ
ปาง ๑ที่พักกลางป่าชั่วคราว เช่น ตั้งปาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
double bufferingที่พักข้อมูลคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tied cottageที่พักคนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
card hopper; hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hopper; card hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elastic bufferที่พักแบบยืดหยุ่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lodging placeที่พักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
ที่พักรวมมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย
อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนไปกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
ที่พักมูลฝอย ที่พักมูลฝอย
อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]
ที่พักข้างทาง[n. exp.] (thīphak khāng thāng) EN: motel ; roadside hotel   FR: motel [m]
ที่พักชั่วคราว[n. exp.] (thīphak chūakhrāo) EN: temporary accomodation   
ที่พักผ่อน[n. exp.] (thī phakphǿn) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment   FR: lieu de détente [m]
ที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (thīphak phūdōisān) EN: bus stop   
ที่พักฟื้น[n. exp.] (thī phakfeūn) EN: convalescent home   
ที่พักเต้นท์[X] (thīphak tēn) EN: camp   
ที่พักเท้า[n.] (thīphak thāo) EN: footrest   FR: repose-pieds [m]
ที่พักแรม[n. exp.] (thī phakraēm) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents   FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RUN OF THE HOUSE[しゅつにゅう] (n) ที่พักที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทใด แต่จะเป็นห้องว่างในอาคารนั้นๆ
น่าดึงดูดใจ (phrase uniq ) ที่พักผ่อน
See also: S. ไม่น่าประทับใจ, A. สวยดึงดูดใจ,
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abode    [N] บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence
accommodations    [N] ที่พัก, See also: ที่อยู่, Syn. rooms, lodging, housing
address    [N] หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
aerie    [N] ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
armrest    [N] ที่วางแขน, See also: ที่พักแขน, ที่เท้าแขน
billet    [N] ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
bunkhouse    [N] ที่พักคนงาน
bus shelter    [N] ที่พักผู้โดยสาร
camp    [N] ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
cottage    [N] ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
camp(n) ค่าย,ที่พัก,เต็นท์
camp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n) ที่พัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Wohnort(n) |der| สถานที่พักหรือพำนักอยู่, See also: der Wohnsitz
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ
Wohnort(n) |der, pl. Wohnorte| สถานที่พักอาศัย

French-Thai: Longdo Dictionary
logement(n) |m| ที่พักอาศัย, See also: S. résidence, habitat, appartement ,

Are you satisfied with the result?

Go to Top