ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้สนุกสนาน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้สนุกสนาน-, *ทำให้สนุกสนาน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's smearing blood on the walls, exhibiting more control and rage over his victims, taking pleasure in the kill.มีบางอย่างใหม่ๆ เขาละเลงเลือดบนผนัง แสดงว่าเขาควบคุมได้ มากขึ้นและรุนแรงขึ้น ต่อเหยื่อของเขา ทำให้สนุกสนานกับการฆ่า The Stranger (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amuse[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ร่าเริง, Syn. entertain, Ant. bore
divert[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertain, beguile, tickle
entertain[VT] ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, delight, please
jazz up[PHRV] ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. juice up
jolly along[PHRV] ทำให้รื่นเริง, See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง, Syn. chivy along
juice up[PHRV] ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. jazz up
jollify[VT] ทำให้รื่นเริง, See also: ทำให้สนุกสนาน
regale[VT] ให้ความเพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, entertain
tickle[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ขบขัน, ทำให้ขัน, Syn. amuse, please

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top