ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทางช้างเผือก

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางช้างเผือก-, *ทางช้างเผือก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางช้างเผือก[N] milky way, Syn. ทางน้ำนม, กาแลคซี่ทางช้างเผือก, Example: ทางช้างเผือกนั้น เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเป็นแสงเรืองสีขาวพาดไป, Thai definition: กลุ่มแสงดาวซึ่งแผ่เห็นสว่างเป็นพืดในท้องฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางช้างเผือกน. แสงกลุ่มดาวซึ่งแผ่เห็นสว่างเป็นพืดในท้องฟ้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This bit is the Milky Way.อันนี้เรียกทางช้างเผือก Imagine Me & You (2005)
And we will be visible from the Milky Way as a tiny little puff of smoke.ทางช้างเผือก เฉกเช่นกลุ่มควันที่พวยพุ่ง 2012 (2009)
That's the milky way.นั่นคือ ทางช้างเผือก Air: Part 1 (2009)
Colonel, this chair pre-dates those found in the Milky Way--ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก Justice (2009)
But, colonel, this predates those found in the milky way.แต่ผู้การ สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะค้นพบทางช้างเผือก Life (2009)
Maybe over some Milky Ways or some Mars Bars.อาจจะเป็นเรื่อง ทางช้างเผือก หรือ "Mars Bars" Football, Feminism and You (2009)
The man risks to the space and to the depths in search of other galaxies, of other milk routes...มนุษย์ดั้งด้นไปบนท้องฟ้า่ และใต้ผืนน้ำ เพื่อค้นหาหมู่ดาวอื่น ทางช้างเผือกอื่น Oceans (2009)
I'll meet you on Mars, right after I eat the Milky Way.แล้วเจอกันบนดาวอังคาร หลังจากกินทางช้างเผือก Alpha and Omega (2010)
Than the later models found in the milky way.มากกว่ารุ่นล่าสุด ที่พวกเราพบในทางช้างเผือก Lost (2010)
Actually, many advanced alien civilizations found in the Milky Way and Pegasus galaxies lived in what appeared to be primitive stone architecture that concealed extremely powerful technology.จริงแล้ว ๆ มีหลายอารธรรมของเอเลี่ยน ที่ค้นพบทางช้างเผือกและเปกาซัสแกแล็คซี่ อาศัยอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น Human (2010)
In the milky wayในทางช้างเผือก Aftermath (2010)
She's been cooperating, providing intel on Alliance activity in the Milky Way, but I think she may be able to help us on the ship as well.เธอเคยทำงาน ภายใต้ข้อมูลการปฎิบัติการของลูเชียน ในทางช้างเผือก Trial and Error (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางช้างเผือก[n. exp.] (thāng chāng pheūak) EN: Milky Way   FR: voie lactée [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galaxy[N] ทางช้างเผือก
Milky Way[N] ทางช้างเผือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
milk wayn. ทางช้างเผือกบนท้องฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
銀河[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top