ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะเลาะเบาะแว้ง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะเลาะเบาะแว้ง-, *ทะเลาะเบาะแว้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะเลาะเบาะแว้งก. ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หยุม ๆ หยิม ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The book says your father had a serious run-In with Lee Jay.ในหนังสือบอกว่าพ่อของคุณ มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลี เจย์ Out of the Past (2007)
I don't like any kind of controversy.ผมไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับใคร Duplicity (2009)
her brother's case or some lovers' quarrel.เรื่องคดีของน้องชายเธอ หรือเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง All In (2012)
Now ask how many offers good old Jack has received since our run-in with the lady Guthrie.ทีนี้ถามว่ามีข้อเสนอที่ดีมากเท่าไหร่ ที่เเจ็คคนเดิมได้รับ นับตั้งแต่เรามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง กับนายหญิงตระกูลกูทรี IV. (2014)
You know how you get in little spats, little fights?รู้นะว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันเบา ๆ เป็นอย่างไร After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿwaēng) EN: quarrel   
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brawl[VI] ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight

English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top