ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะเลบ้า

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะเลบ้า-, *ทะเลบ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลบ้า[N] name of a Thai classical song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ทะเลบ้า[N] turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะเลบ้าน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับสองไม้
ทะเลบ้าชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you ever considered piracy?เจ้าเคยคิดเรื่องการปล้นสะดมในทะเลบ้างไหม? The Princess Bride (1987)
Besides, a half hour across the bay will do you good.ไปกินลมทะเลบ้างก็ดีนะ The Truman Show (1998)
Sea? What do you know about the ocean?"ทะเล" เหรอ รู้อะไรเกี่ยวกับทะเลบ้างล่ะ Il Mare (2000)
You'll feel so much better when you've had some sea air.นายจะดีขึ้นถ้าได้รับลมทะเลบ้าง Cassandra's Dream (2007)
I am the one who spent two years trying to get him to even go to the beach in the first place.ฉันต่างหากที่เป็นคนเกลี้ยกล่อม จะเป็นจะตายให้เขาอย่างน้อย ไปทะเลบ้างซักครั้ง The Zarnecki Incursion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลบ้า[n. exp.] (thalē bā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea   FR: mer déchaînée [f]
ทะเลบ้า[X] (thalē bā) EN: name of a Thai classical song   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top