ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทองไม่รู้ร้อน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทองไม่รู้ร้อน-, *ทองไม่รู้ร้อน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองไม่รู้ร้อนว. เฉยเมย, ไม่สะดุ้งสะเทือน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am, but I'm not gonna sit here like a potted plant.ผมทราบ แต่ผมจะไม่นั่งอยู่ที่นี่ เหมือนทองไม่รู้ร้อน The Astronaut Farmer (2006)
And you play on our emotions and tell us anything and everything you think we want to hear just so we'll give you another chance.และแกทำเป็นทองไม่รู้ร้อน กับความรู้สึกของเรา แล้วบอกเราทุกอย่าง ที่แกคิดว่าเราอยากจะได้ยิน แค่เราให้เราใจอ่อน และให้โอกาศแกอีก Cancer Man (2008)
I mean, we're sitting here on a cure for baldness and you're getting worked up about some meaningless incident.แล้วคุณนั่งอยู่ที่นั่น กับยารักษาเส้นผม เหมือนกับทองไม่รู้ร้อนซะงั้น Duplicity (2009)
Adam's gone and you act like you don't give a shit!อดัมหายตัวไป แกยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อน Fright Night (2011)
Oh, we're fiddling while Rome burns, are we?โอ้ เรากำลังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ใช่มั้ย? Chaos (2012)
- Yeah, Sir Lawrence Oblivion.- ใช่ พ่อทองไม่รู้ร้อน Iron Man 3 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top