ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทองแท้

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทองแท้-, *ทองแท้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two people.ทองแท้... อีกสองคน Schindler's List (1993)
Real gold He gave it to meทองแท้ๆ เขาให้ข้ามา Spirited Away (2001)
Big chain, solid gold.สร้อยเส้นใหญ่, ทองแท้ Brothers in Arms (2008)
The hood is solid gold.กระโปรงรถเป็นทองแท้_BAR_ Tower Heist (2011)
Is it solid gold?ใช่ทองแท้หรือเปล่าขอรับ The Lion and the Rose (2014)
!ปากกานี่ทองแท้นะ Lovecraft (2014)
100% real gold.ทองแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ Okja (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทองแท้[n. exp.] (thøng thaē) EN: pure gold   FR: or pur [m]
ทองแท่ง[n. exp.] (thøng thaeng) EN: bullion   FR: or en barre [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top