ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถือดี

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือดี-, *ถือดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือดี[V] be overconfident, See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident, Syn. อวดดี, ทะนงตัว, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มีสันดานเย่อหยิ่ง ถือดี ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอน, Thai definition: สำคัญว่ามีดีในตน (มักใช้ไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่น)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือดีก. ทะนงตัว, อวดดี, สำคัญว่ามีดีในตน, (มักเป็นไปในเชิงก้าวร้าวคนอื่นเป็นต้น).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hold the DSO.ฉันถือดีเอสโอ How I Won the War (1967)
- Mom, it's heavy. I'll carry it.แม่ครับ ,มันหนักนะ เดี๋ยวผมช่วยถือดีกว่า My Little Bride (2004)
I'd more easily forgive his vanity had he not wounded mine.ฉันให้อภัยความถือดีของเขาได้ ถ้าเขาไม่กระทบความรู้สึกของฉัน Pride & Prejudice (2005)
My, my, there's a fool, rash and proud!โอ้ โอ้ เจ้าช่างโง่ หุนหันและถือดี The King and the Clown (2005)
- Carry it well.- ถือดีๆนะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Homeland security? Pretty illegal, even for us.โฮมแลนด์ ซีคิวริตี้, ดูน่าเชื่อถือดีนี่ The Usual Suspects (2006)
You don't ever sit on another man's bike, asshole.แกอย่างถือดีมานั่ง มอไซค์ของคนอื่นอีก ไอ้สารเลว Patch Over (2008)
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ The Kingdom of the Winds (2008)
How dare you come home in this manner and at this hour?เธอถือดียังไงถึงกลับมาในสภาพนี้และเวลานี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
How dare you kiss my Kremlin. You thief.เธอกล้าถือดียังไงมาจูบเครเมนของฉัน นังจอมฉกฉวย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
How dare you?- ถือยังไงพูดแบบนี้แจ๊ค ถือดียังไง You Don't Know Jack (2010)
- Dr. Kevorkian!- ถือดียังไง You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself   FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux
ถือดี[adj.] (theūdī) EN: proud ; arrogant   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier
ถือดีอย่างไร[v. exp.] (theūdī yāngrai) EN: how dare you ... ; how do you think you are (to)   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
highbrow(ไฮ'เบรา) n. ผู้ (ถือดีว่า) มีการศึกษาสูง รสนิยมสูง, See also: highbrowism n.
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented,self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี

English-Thai: Nontri Dictionary
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top