ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อมเพศ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อมเพศ-, *ต่อมเพศ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sexual gland; gland, genitalต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, sexual; gland, genitalต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genital gland; gland, sexualต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, genital; gland, sexualต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonads, Maleต่อมเพศชาย [การแพทย์]
Gonads, Primitiveต่อมเพศเริ่มแรก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมเพศ[n. exp.] (tǿm phēt) EN: gonad   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis
gonadotropin hormoneทำหน้าที่กระตุ้น ควบคุมการทำงานของต่อมเพศทั้งชายและหญิง โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.FSH 2.LH 3.ICSH

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top