ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีตรวน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีตรวน-, *ตีตรวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตรวน[V] shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีตรวนก. ล่ามข้อเท้าด้วยตรวน โยงติดกันทั้ง ๒ ข้าง เพื่อกันไม่ให้หนีได้ง่าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't wear it.หนูก็ไม่ใส่ หนูจะไม่ยอมถูกตีตรวนหรอก The Pianist (2002)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Joffrey puts my father in chains, now he wants his ass kissed?จอฟฟรี่ย์ตีตรวนท่านพ่อข้า \ แล้วยังจะให้ข้าไปจูบก้นมันอีกหรือ The Pointy End (2011)
And I will hunt you down, drag you back here in chains, and hang you for a traitor.แต่ข้าจะตามล่าเจ้า และตีตรวนลากเจ้ากลับมาที่นี้ แขวนคอเจ้าข้อหาทรยศ The Ghost of Harrenhal (2012)
Bind him with every chain you can find!ตีตรวนเขาด้วยโซ่ทุกชิ้น ที่เจ้าหาพบ A Man Without Honor (2012)
Even though you're shackled by the Queen, you're still the best in the world.แม้โดนอาญาแผ่นดินตีตรวนอยู่ ก็ยังเป็นมือหนึ่งของโลก xXx: Return of Xander Cage (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetter[VT] ตีตรวน, See also: ผูกมัด, ล่ามโซ่, Syn. chain, tie up, shackle

English-Thai: Nontri Dictionary
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top