ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาลาย

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาลาย-, *ตาลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลาย[V] be dizzy, See also: be dazzled, feel dizzy, Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า, ตามัว, Example: ฉันตาลายไปหมดแล้ว เพราะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้า, Thai definition: อาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพร่าลายไปหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาลายว. อาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพร่าลายไปหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ Good Will Hunting (1997)
- You're drunk.- เมาจนตาลาย Woman on Top (2000)
Beijing Accorเมาจนหูตาลายเลยตู ชักเดินไม่ไหวแล้ว Sex Is Zero (2002)
The dizzy dancing way that you feelวิธีเต้นของคุณ ที่ทำให้หน้ามืดตาลาย Love Actually (2003)
- Thought I was going around the twist.- คิดว่าฉันคงตาลายหน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Headaches, dizziness, memory loss,ปวดหัว ตาลาย สูญเสียความทรงจำ Lost (2010)
- Sit down. - Feel really dizzy.-นั่งลง รู้สึกตาลาย The Grey (2011)
I'm just glad I was here for your dizzy spell.ผมก็ยินดีที่อยู่ที่นี่ี่ตอนคุณตาลาย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
All this talk of killing has made me positively ravenous.คุยกันแต่เรื่องการฆ่า มันทำให้ผมหิวจนตาลายแล้ว Gone, Gone, Gone (2012)
I'm not gonna have my thirst quenched until I finish this.ฉันไม่อยากจะหิวน้ำตาลาย ไปจนกว่าจะจบนะ This Is the End (2013)
Why? I thought you said we had to go.ไม่ปวดหัว คลื่นไส้ ตาลายใช่มั้ย ? Reunion (2013)
Got no headache, nausea, dizziness...?ไม่ได้ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน ตาลาย และก็ บลาๆๆ... ? Reunion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาลาย[v.] (tālāi) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy

English-Thai: Nontri Dictionary
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top