ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งมีคุณสมบัติของ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งมีคุณสมบัติของ-, *ซึ่งมีคุณสมบัติของ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ซึ่งมีคุณสมบัติของ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ซึ่งมีคุณสมบัติของ*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devilish[ADJ] โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
ose[ADJ] เต็มไปด้วย, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top