Search result for

ช่องแคบ

(44 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่องแคบ-, *ช่องแคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องแคบ[N] straits, See also: channel

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่องแคบน. ทางนํ้ายาวที่อยู่ระหว่างแผ่นดินหรือเกาะ เชื่อมต่อทะเลทั้ง ๒ ข้าง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malacca, Strait ofช่องแคบมะละกา [TU Subject Heading]
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single slitสลิตเดี่ยว, ช่องแคบเล็ก ๆ 1 ช่องบนแผ่นวัตถุทึบแสง เมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบ ๆ นี้จะเกิดการเลี้ยวเบน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I was nineteen, I attempted to become the first woman ever to swim the English Channel.เมือตอนฉัน อายุ 19 ฉันพยายามที่จะกลายเป้น ผู้หญิงคนแรก ที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The battle of willow creekการสู้รบที่ช่องแคบวิลโลว์ Pilot (2009)
Slide your arm through that bottom slot,ดังนั้นสอดแขนนายลอดช่องแคบนั้นออกไป Basic Genealogy (2010)
We head for Helheim's Gate.มุ่งไปทาง ช่องแคบปีศาจ How to Train Your Dragon (2010)
I'm gonna head back to the creek, work my way from there.ผมจะต้องกลับไปเริ่มต้นที่ช่องแคบนั่น Cherokee Rose (2011)
We need to get him on broken ground, put his knights at a disadvantage.เราต้องรีบไปสกัดเขาไว้ที่ช่องแคบ ตัดกำลังของเขา ที่ชัยภูมิได้เปรียบ The Pointy End (2011)
This facility is located in the straits of Kamchatka, Northern Russia.บริษัทนี้ตั้งอยู่ในช่องแคบคัมชัทก้า ตอนเหนือของรัสเซีย Resident Evil: Retribution (2012)
Meanwhile, across the Bering strait,ระหว่างที่เธอกำลังเดินทาง ผ่านช่องแคบแบริ่งอยู่นั้น Identity Crisis (2012)
Follow Two, turn right at Creek Pass.ผู้ติดตามที่2 เลี้ยวขวาผ่านไปตรงช่องแคบ I'll Fly Away (2012)
It was four days out of Manila, above the Mariana trench, the deepest part on earth.มันเป็นวันที่สี่หลังออกจากมะนิลา เหนือช่องแคบมาเรียนา ส่วนที่ลึกที่สุดบนโลก Life of Pi (2012)
To living on the road, never settling in one place, not belonging anywhere!พวกมันเดินผ่านช่องแคบระหว่างเขา The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
We were trying to land the plane on this narrow strip on the side of a mountain and the wind kept blowing the wings back and forth...ต้องให้เครื่องบินผ่านช่องแคบของภูเขา และพายุลมแรงทำให้ต้องบินกลับในทันที Tracks (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: straits ; channel   FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp Angkrit) EN: English Channel   FR: La Manche

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
channel[N] ช่องแคบ, Syn. strait
creek[N] ช่องแคบ
gorge[N] ช่องเขา, See also: ช่องแคบระหว่างหุบเขา, Syn. chasm, canyon, ravine
narrows[N] ช่องแคบ, Syn. neck, strait
pass[N] ช่องเขา, See also: ช่องแคบ, ช่องทาง, Syn. route
scoop[N] โพรง, See also: ช่องแคบๆ
strait[N] ช่องแคบ, Syn. channel, gut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
neck(เนค) n. คอ,ช่วงคอ,ส่วนคอ,ช่องแคบ,ส่วนคอฟัน -Phr. (neck and neck ใกล้ชิดมากยังไม่ทราบผล)
slot(สลอท) n. ช่องใส่สตางค์,ช่องใส่จดหมาย,ช่องที่แคบและยาว,ช่องปีก,ช่องแคบ,ตำแหน่ง vi. ทำให้มีช่องดังกล่าว, Syn. aperture,slit
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.

English-Thai: Nontri Dictionary
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบๆ
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top