Search result for

ชื่อเรียก

(47 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่อเรียก-, *ชื่อเรียก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระวาน ๑ชื่อเรียกใบของไม้ต้นชนิด Laurus nobilis L. ในวงศ์ Lauraceae กลิ่นคล้ายกระวาน ใช้เป็นเครื่องเทศและแต่งกลิ่นยา.
เครื่องสายชื่อเรียกวงดนตรีซึ่งใช้เครื่องดนตรีที่มีสายเป็นหลัก.
ดอกจอกชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะที่ ๒ ของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวควาย เยื่อบุภายในมีลักษณะเป็นกระเปาะ ๆ มีหลายเหลี่ยม คล้ายดอกจอก
ทวน ๑ชื่อเรียกคันซอ มีลักษณะเป็นท่อนกลมและยาว
ทวน ๑ชื่อเรียกส่วนเสริมต่อของปี่มีลักษณะเป็นท่อนกลม
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะเจือทองคำกับโลหะอื่นที่มีสีขาว เช่น เงิน นิกเกิล สังกะสี แพลเลเดียม โดยทั่วไปประกอบด้วย ทองคำร้อยละ ๗๕ เงินร้อยละ ๕ แพลเลเดียมร้อยละ ๒๐ (อ. white gold)
ทองขาวชื่อเรียกทางการค้าของโลหะนิกเกิล. (ดู นิกเกิล)
ใบนากชื่อเรียกใบเงินชนิด Graptophyllum pictum (L.) Griff. ที่กิ่งและพื้นใบสีเขียวอมม่วง.
ผ้าขี้ริ้ว ๑ชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะที่ ๓ ของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวควาย เยื่อภายในมีแผ่นเนื้อเยื่อขนาดสั้นและยาวคล้ายกลีบอัดแน่นกันอยู่, สามสิบกลีบ ก็เรียก.
ยวน ๑ชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา, เพี้ยนเป็น เยาวนะ โยน หรือ โยนก ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sage. That's the word for it.สีอิฐ นั่นแหละคือชื่อเรียกของมัน Pilot (2008)
He has a name.เขามีชื่อเรียกนะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Okay, Sergeant, you and your go team go search for this alien... entity, cloud, bugs, whatever it is we're calling them, and report back, okay?โอเค,จ่า,คุณและทีมของคุณไป ไปค้นหาเอเลี่ยนตัวนี้ ตัว,หมอก,แมลง,อะไรก็ตาม ที่เป็นชื่อเรียกของพวกมัน Water (2009)
There's a name for this?มีชื่อเรียกสำหรับเรื่องนี้ด้วยเหรอ The Eyes Have It (2009)
Mr. Slater's referring doctor was a psychiatrist called Simon Paris.คุณสเลเตอร์อ้างอิงถึง หมอที่เป็นจิตแพทย์ มีชื่อเรียกว่า ไซม่อน ปารีส Grey Matters (2009)
Hang is a verb. It's not a sandwich.แขวนเป็นคำกริยานะ ไม่ใช่ชื่อเรียกแซนวิช Leap Year (2010)
They were headed for a town in Alaska called Arcadia.พวกเขามุ่งหน้าสู่ อลาสก้า เมืองที่มีชื่อเรียกว่า อาร์เคเดีย Resident Evil: Afterlife (2010)
We don't have a name for them.เราไม่มีชื่อเรียกพวกมัน Predators (2010)
The project hasn't even been named yet, has it?โปรเจ็คนี้ยังไม่มีชื่อเรียกใช่มั้ย Human (2010)
What do you think?- คุณคิดว่าไง? - ทำไมเราต้องมีชื่อเรียกPilot (2010)
That's what I named my fist.- ชื่อเรียกหมัดของฉันเอง Never Been Kissed (2010)
Devastated, the Danes never invent their namesake pastry.เกิดความเสียหายอย่างหนัก ชาวเดนมาร์คไม่สามารถทำขนมที่มีชื่อเรียกตามพวกเขาได้ The Zazzy Substitution (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเรียกสั้น ๆ[n. exp.] (cheū rīek san-san) FR: surnom [m] ; sobriquet [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tinseltown[SL] ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการสำหรับฮอลลีวู้ดและอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกา
whoozis[SL] ชื่อเรียกแทนชื่อจริง (ที่ลืมไปแล้ว), Syn. whoozit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
matrix printerมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า dot matrix printer หรือ dot printer
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
ms-dosเอ็มเอสดอสย่อมาจากคำว่า Microsoft disk operating system เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
qwerty keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอตีเป็นชื่อเรียกแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อนี้มาจากแป้น 6 แป้นแรกในแถวที่ 3 ที่เรียงอยู่ดังนี้ QWERTY
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)
entania[เอนทาเนีย] (name ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
entania (uniq ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
entania (n ) ชื่อเรียกของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
intania (n name uniq) ชื่อเรียกของนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล
名称[めいしょう] (n ) ชื่อเรียก นาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
絹子[きぬこ, kinuko] Thai: ชื่อเรียกของผู้หญิง English: Kinuko (fem pn)
恵子[けいこ, keiko] Thai: ชื่อเรียก(ผู้หญิง) English: Keiko (fem. pn)
タイ国[たいこく, taikoku] Thai: ชื่อเรียกประเทศไทย, เมืองไทย English: Thailand

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top