ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชาวเล

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาวเล-, *ชาวเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวเล[N] fishermen inhabiting the west coast of Thailand, Syn. ชาวน้ำ, Example: ชาวเลจะอาศัยขับถ่ายลงตามดงไม้ไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาวเลน. ชาวนํ้า
ชาวเลคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล มีอาชีพทำประมง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Killer.ชาวเลสเบี้ยนต่อต้านเมาแล้วขับคนเดียว Legally Blonde (2001)
- New orleans. Mardi gras.- นิวออร์ลีนส์ พาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Mardi gras's not for another nine months!พาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน อีกตั้ง 9 เดือนเชียวนะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
wherever the monk is, it's mardi gras.ที่ไหนที่เดอะมังก์อยู่ ที่นั่นมีพาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Hey, hey, I'm heading down to New orleans for mardi gras. Ever been?เฮ้ๆ ฉันเดินทางมานิวออร์ลีนส์ เพื่อเทศกาลขบวนพาเหรดชาวเกย์ชาวเลสเบี้ยน เคยไปไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
It's such a positive message for young, gay women.หนังมันช่วยบอกอะไรดีๆให้สาวชาวเลสได้นะ Loyal and True (2008)
If the Lurmen want to remain neutral, we won't force them into war.ถ้าชาวเลอร์เมนต้องการคงความเป็นกลาง เราก็ไม่ควรชักนำพวกเขาเข้าสู่สงคราม Defenders of Peace (2009)
No, and if we are discovered, all of the Lurmen will be slaughtered.ไม่ ถ้าเราถูกพวกมันพบ ชาวเลอร์เมนทั้งหมดจะต้องถูกฆ่า Defenders of Peace (2009)
They must be going back to the Lurmen village.พวกมันจะต้องกลับไปที่ หมู่บ้านชาวเลอร์เมนแน่ Defenders of Peace (2009)
After we get a shuttle, we'll go back and help them.หลังจากเราได้ยานมาแล้ว เราจะกลับไปช่วยชาวเลอร์เมน Defenders of Peace (2009)
♪ I was born this way, hey, I was born this way, hey ♪# คนมันเกิดมาแบบนี้ เฮ้ คนมันเกิดมาแบบนี้ เฮ้ # [ชาวเลสเบี้ยน] Born This Way (2011)
If you guys were a band, you'd be called Leonard and the Leonards.ถ้าพวกเธอเป็นวงดนตรี คงเรียกว่าเลนเนิร์ดและชาวเลนเนิร์ดชัวร์เลย The Toast Derivation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lebanese(เลบบะนีซ') adj.,n. (เกี่ยวกับ) เลบานอนหรือชาวเลบานอน pl. Labanese

English-Thai: Nontri Dictionary
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top