ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชกกลับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชกกลับ-, *ชกกลับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hm? Hit back.ชกกลับ Let the Right One In (2008)
Hmm You never hit back have you?เธอไม่เคยชกกลับ เธอเคยไหม? Let the Right One In (2008)
Hit back even harder!ชกกลับให้หนักขึ้น Let the Right One In (2008)
The girl didn't look like a high schooler and had the body of an elementary student.ให้ไปกับเด็กไฮสคูล แถมยังถูกชกกลับมาอีก Episode #1.9 (2009)
I thought he was gonna hit me back. He just... he just left.ผมนึกว่า เขาจะชกกลับ แต่เขาไม่ Signals Crossed (2010)
Put your skanky claw on that crib, you'll be pulling away a bloody stump.เอามือโสโครกของเธอวางบนเตียงเด็ก เธอเลือดโชกกลับออกไปแน่ Birth (2011)
Noisy's trying to do something with his one arm!น๊อยซี่ พยายามชกกลับด้วยแขนเดียว Real Steel (2011)
Doyle punches back, but missed him by a mile.ดอยส์ชกกลับ แต่วืดไปไกลเลยครับ The Blue Butterfly (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counter with[PHRV] ต่อยกลับ (การชกมวย), See also: ชกกลับ, สวนกลับ
strike back[PHRV] ชกกลับ, Syn. hit back

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top