ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จาบปีกอ่อน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาบปีกอ่อน-, *จาบปีกอ่อน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จาบปีกอ่อน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จาบปีกอ่อน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จาบปีกอ่อนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Emberizidae เป็นนกที่อพยพมาประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม หางยาวปานกลาง ปลายหางเว้าตื้น ทั้งสองเพศมีสีแตกต่างกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย กินเมล็ดผลไม้และแมลง เช่น จาบปีกอ่อนสีตาล ( Emberiza rutilaPallas) จาบปีกอ่อนอกเหลือง ( E. aureola Pallas) จาบปีกอ่อนหงอน [ Melophus lathami (Gray)].
คีรีบูนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Fringillidae เป็นนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม คล้ายนกจาบปีกอ่อน ขนลำตัวมีหลายสี ขาค่อนข้างยาวบอบบาง กินเมล็ดพืช ถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ทวีปยุโรป ตอนเหนือของทวีปเอเชีย นิยมเลี้ยงในกรง ร้องเสียงไพเราะ เช่น ชนิดสีเหลือง [ Serinus pusillus (Pallas)].

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อน[n. exp.] (nok jāp pīk øn) EN: finch   
นกจาบปีกอ่อน[n. exp.] (nok jāp pīk øn) EN: Fringillidae   
นกจาบปีกอ่อนหัวแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa daēng) EN: Red-headed Bunting   FR: Bruant à tête rousse [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam) EN: Black-headed Bunting   FR: Bruant mélanocéphale [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam khāo) EN: Tristram's Bunting   FR: Bruant de Tristram [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao ok chomphū) EN: Chaffinch   FR: Pinson des arbres [m] ; Pinson commun [m] ; Gros-bec pinson [m]
นกจาบปีกอ่อนเขียว[n. exp.] (nok jāp pīk øn khīo) EN: Black-headed Greenfinch   FR: Verdier d'Oustalet [m] ; Verdier à tête noire [m] ; Verdier du Yunnan [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: bunting   FR: bruant [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: Emberizidae   
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: Little Bunting   FR: Bruant nain [m] ; Cynchrame nain [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn nā dam) EN: Black-faced Bunting   FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[n. exp.] (nok jāp pīk øn ngøn) EN: Crested Bunting   FR: Bruant huppé [m]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok leūang) EN: Yellow-breasted Bunting   FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok sī som) EN: Brambling   FR: Pinson du Nord [m] ; Pinson des Ardennes [m] ; Pinson d'Ardennes [m] ; Pinson des montagnes [m]
นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī chomphū khlam) EN: Dark-breasted Rosefinch   FR: Roselin sombre [m] ; Roselin du Népal [m]
นกจาบปีกอ่อนสีแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī daēng) EN: Scarlet Finch   FR: Cipaye écarlate ; Gros-bec cipaye [m] ; Gros-bec sipahi [m]
นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī kulāp) EN: Common Rosefinch   FR: Roselin cramoisi [m]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī tān) EN: Chestnut Bunting   FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]
นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู[n. exp.] (nok jāp pīk øn taphōk chomphū) EN: Pink-rumped Rosefinch   FR: Roselin de Stresemann [m] ; Roselin à croupion rose [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top