ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าถัวเฉลี่ย

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าถัวเฉลี่ย-, *ค่าถัวเฉลี่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าถัวเฉลี่ย[N] mean, See also: average, medium, median, ordinary, moderate, Syn. ค่ากลาง, ค่าเฉลี่ย, Example: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frankly I don't know much about Odari Profits, either. (He mistakes Ordinary for Odari, meaning bowlegged)ตามจริงแล้วผมไม่รู้ทั้งเรื่องค่าถัวเฉลี่ยของกำไร Bread, Love and Dreams (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ค่าถัวเฉลี่ย

 


  

  ค่าถัวเฉลี่ย
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top