ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณสมบัติพิเศษ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณสมบัติพิเศษ-, *คุณสมบัติพิเศษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณสมบัติพิเศษ[N] special properties, See also: special option, Syn. ลักษณะพิเศษ, Example: โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ลักษณะประจำตัวที่แปลกแตกต่างไปจากธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That makes me uniquely qualified.นั้นทำให้ฉันมีคุณสมบัติพิเศษ City of Angels (1998)
These Amazonian tribesmen took on traits of the bugs that bit them.ฉันเจอข้อความเกี่ยวกับชาวเผ่าอเมซอน ที่ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษจากพวกแมลงที่ต่อยพวกเขา Metamorphosis (2001)
however, his knowledge makes him uniquely qualified to assist our efforts while he remains in the legal custody of his son peter.อย่างไรก้ตาม,ความสามารถของเขา มีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะช่วยที่พวกเราพยายามอยู่ ตอนนี้เขาได้รับอนุญาติอยู่ในความดูแลของ ปีเตอร์ ลูกชายเขา. The Same Old Story (2008)
It was a rare quality, this "Summer effect."นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษ ที่เรียกว่า "Summer effect" 500 Days of Summer (2009)
You see, one of the defining characteristics of the old Buy More was its inattention to detail.อย่างที่คุณรู้ หนึ่งในคุณคุณสมบัติพิเศษ ของบายมอร์เก่าคือรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ตั้งใจ Chuck Versus the Suitcase (2010)
But I did have one piece of morganite that was very special.แต่ฉันมีหินสีมอร์แกนไนท์ก้อนหนึ่ง นั่นเป็นคุณสมบัติพิเศษมากๆ Hermanos (2011)
My blood has a unique quality.เลือดฉันมีคุณสมบัติพิเศษ Flesh and Blood (2012)
Its waters are said to have magical properties that can return to you something that was once lost.ว่ากันว่าน้ำที่นั่นมีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถคืนสิ่งที่สูญเสียไปได้ What Happened to Frederick (2012)
And there's nothing on here about needing skills.ไม่ได้ระบุคุณสมบัติพิเศษ... Me Before You (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณสมบัติพิเศษ[n. exp.] (khunnasombat phisēt) EN: special properties ; special option   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cachet[N] คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
charisma[N] คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน, See also: พรสวรรค์, Syn. personal appeal
facility[N] คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ, Syn. extra feature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata

English-Thai: Nontri Dictionary
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top