ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความแน่ใจ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแน่ใจ-, *ความแน่ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่ใจ[N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should call the doctor just to be sure.ฉันน่าจะโทรเรียกหมอเพื่อความแน่ใจ Junior (1994)
You better make sure...เพื่อความแน่ใจ... Blues Harp (1998)
Infection's not so bad, but I'm going to give you a shot of penicillin just to make sure, okay?อาการติดเชื้อไม่รุนแรง แต่เพื่อความแน่ใจฉันจะฉีดเพนนิซิลินให้เธอ,ตกลงไหม? Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Spilled a glass of holy water on her just to be sure.ลองสาดน้ำมนต์ใส่เธอแก้วนึง เพื่อความแน่ใจก็แล้ว The Magnificent Seven (2007)
Yeah, we better pull over just to make sure.เราควรจะจอดดีกว่าเพื่อความแน่ใจ Sona (2007)
Then one in the throat just to be sure.และอีกนัดที่คอเพื่อความแน่ใจ RocknRolla (2008)
I will make sure that you, From the history books.ข้าอาจจะสร้างความแน่ใจให้กับเจ้า จากตำราประวัติศาสตร์ Meet the Spartans (2008)
OK, I know that we all have our own ideas about who that might be, but this time, we have to find out for sure.โอเค ผมรู้ว่าเราต้องช่วยกันคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นใคร แต่เวลานี้ เราต้องค้นหาให้ได้ก่อนเพื่อความแน่ใจ Episode #2.6 (2008)
Industrial espionage for sure.ไปดูเพื่อความแน่ใจ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.ความไม่แน่ใจเป็นพันธนาการที่มีอำนาจและคงอยู่ ได้เท่ากันกับความแน่ใจDoubt (2008)
We just wanna make sure that you're safe.เราต้องการความแน่ใจว่าลูกจะปลอดภัย Nights in Rodanthe (2008)
I was checking Al-Zarian's computer, double-checking everything we planted.ฉันตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ของอัล-ซาบร่าน ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจ ในแผนของเรา Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certainty[N] ความแน่นอน, See also: ความแน่ใจ, Syn. certitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt

English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด

German-Thai: Longdo Dictionary
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top