ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว-, *ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In sympathy and solidarity."ในความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We'll Meet Again (2012)
I'm sorry.เราเรียกว่า "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว" ฉันขอโทษ Curriculum Unavailable (2012)
Would you like me to get naked too, for solidarity?เธออยากให้ผมแก้ผ้าด้วยไหม เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน? Fire: Part 2 (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solidarity[N] ความสามัคคี, See also: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, Syn. coherence, loyalty, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top