ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอิจฉาริษยา

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอิจฉาริษยา-, *ความอิจฉาริษยา*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jealous Contentความอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It arouses too much jealousy, too much anger.มันกระตุ้นความอิจฉาริษยา กระตุ้นความโกรธแค้น Bicentennial Man (1999)
And the shopper... that's envy's doing --และนักช็อปคนนั้น... นั่นฝีมือของความอิจฉาริษยา-- The Magnificent Seven (2007)
Isn't jealousy awful?ความอิจฉาริษยาน่ะ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
You will see a certain Green-eyed monster,คุณจะเห็นสายตาของความอิจฉาริษยา Back in Business (2008)
If you don't, I'm just gonna die of jealousy.ถ้าคุณไม่บอก ผมคงตายไปเพราะความอิจฉาริษยา Dangerous Territory (2013)
You know, passion, heartbreak, jealousy.แบบว่า ความลุ่มหลง อกหัก ความอิจฉาริษยา Predestination (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundices}n. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundicingn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
envy(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความอิจฉาริษยา
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
焼きもち[やきもち, yakimochi] ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top