ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความอกตัญญู

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอกตัญญู-, *ความอกตัญญู*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I'm sensing a lack of gratitude.แต่ฉันรู้สึกถึงความอกตัญญู Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอกตัญญู[n.] (khwām akatanyū) EN: ingratitude ; ungratefulness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingratitude[N] ความอกตัญญู, See also: ความไม่รู้คุณ, Syn. thanklessness, disloyalty, ungratefulness, Ant. gratitude, appreciation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty

English-Thai: Nontri Dictionary
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top