Search result for

ควงแขน

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ควงแขน-, *ควงแขน*
Some results are hidden.
configure
Language
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควงแขน(v) walk arm in arm, Syn. ควง, Example: หล่อนควงแขนเด็กหนุ่มโดยไม่สนใจสายตาใครๆ, Thai Definition: อาการที่คนเดินเอาแขนข้างที่ใกล้กันคล้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ควงแขนก. เอาแขนคล้องกัน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Away from a time when I remembered what it was like to have a man to hold fucking hands with.ทุกวันนี้จำแทบไม่ได้แล้วว่า มันรู้สึกยังไงเวลามีผู้ชาย... ...มาอี๋อ๋อ... ...หรือควงแขนไปไหนมาไหนด้วย As Good as It Gets (1997)
Imagine me shinning on down to Mexico with Ben Wade on my arm.เห็นภาพฉันเดินฉุยฉาย ใน เม็กซิโก เลย ควงแขนไปกับ เบน เวด ด้วย 3:10 to Yuma (2007)
The only thing you'll come in with hanging from your arm is a bucket of chicken.อย่างนายที่จะควงแขนมาได้ ก็แค่ถังไก่นะแหละ Fireproof (2008)
Where I'm good, where I really excel, people I've slept with.คนที่เคยควงแขน ดูดดื่มปลื้มใจ จนถึงขั้นนอนด้วย Duplicity (2009)
Did you even see me holding hands with a guy?เคยเห็นฉันควงแขนผู้ชายงั้นเหรอ? Episode #1.2 (2009)
SJ, I've been thinking a lot of about that and one of the things that think will be special for both of us is we'll walk arm in arm to center of Union Stadium at the first ball game, SJ ฉันคิดได้เยอะแยะเลย เกี่ยวกับสิ่งนั้นและสิ่งหนึ่งจากทั้งหมด นั่นคิดว่าจะพิเศษสำหรับเราทั้งคู่ คือเราจะเดินควงแขน ไปยังใจกลางของสนามกีฬาUnion ในเกมการแข่งขันครั้งแรก The Blind Side (2009)
It's as if I'm still holding Alice's hand.ก็ยังเหมือนกับพ่อจับมือ ควงแขนอยู่กับอลิซ อยู่เช่นเดิม In This Home on Ice (2010)
You must take my arm and steady me.คุณน่าจะควงแขนเดินไปกับฉันนะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
If I could have one moment where he'll let me walk arm in arm with him out onto that field and kiss him on the cheek and he can't wipe it off, then yes.ถ้าแม่จะได้มีเวลาเดิน ควงแขนไปกับเขา.. ..ไปที่สนามและจูบเขาที่แก้ม และเขาจะไม่ขัดขืนแน่ ใช่ Homecoming (2010)
He shows up at the precinct with these bimbos hanging on his arm, and now he's running around with another cop.เขาโผล่มาที่สถานี พร้อมควงแขนมากับสาวสวย และตอนนี้เขาก็วิ่งวุ่นกับ ตำรวจคนอื่น Headhunters (2012)
Don't worry, we're not hooking up this time.ไม่ต้องห่วง เราจะไม่ควงแขนกันตอนนี้หรอก Wonder-ful (2013)
Are you planning on holding my hand the whole time?นี่คุณกะจะควงแขนผม ทั้งคืนเลยใช่ไหมเนี่ย Before We Go (2014)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top