Search result for

คราง

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คราง-, *คราง*
Some results are hidden.
configure
Language
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราง(v) groan, See also: moan, Syn. ครวญ, ร้อง, ครวญคราง, Example: คนไข้ครางด้วยความเจ็บปวดเมื่อพยาบาลทำแผล, Thai Definition: ร้องเบาๆ เรื่อยๆ ด้วยความเจ็บปวด หรือร้องลากยาวๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คราง(คฺราง) ก. ร้องเบา ๆ เรื่อย ๆ ด้วยความเจ็บปวดหรือเสียใจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ครวญ เป็น ครวญคราง
ครางร้องเสียงลากยาว ๆ อย่างเสียงฟ้าร้อง เช่น อัมพรอุทรคราง เรียมคร่ำ ครวญแม่ (นิ. นรินทร์).
คราง(คฺราง) น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่บางชนิดในสกุล <i> Scapharca</i>วงศ์ Arcidae ลักษณะคล้ายหอยแครงแต่ขนาดใหญ่กว่า ด้านนอกเปลือกมักมีเส้นคล้ายขน เช่น ชนิด <i> S. inequivalvis</i> (Bruguière), แครงขน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moaningคราง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(G ROANS)คราง) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
[ Grunting ](คราง) Delta Force (2014)
If you like to whimper, we'll make you, for your last few daysถ้าคุณชอบเพื่อร้องคราง, เรา'จะmake you, เพราะเล็กน้อยล่าสุดของคุณ .ในเวลากลางวัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
With our stomachs rumbling, we pressed on toward the Royal River.ด้วยท้องที่ร้องครวญครางของเรา เราเลยต้องเร่งไปยังแม่น้ำรอยัลริเวอร์ Stand by Me (1986)
[ GROANS ][ คราง ] Bloodsport (1988)
[ GROANS ][ คราง ] Bloodsport (1988)
[ GROANS ][ คราง ] Bloodsport (1988)
[ FRANK GROANS ][ FRANK คราง ] Bloodsport (1988)
[ MAN GROANS ][ MAN คราง ] Bloodsport (1988)
[ JACKSON GROANS ][ JACKSON คราง ] Bloodsport (1988)
[ GROANS ][ คราง ] Bloodsport (1988)
[ FRANK GROANS ][ FRANK คราง ] Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราง[khrāng] (v) EN: groan ; moan  FR: se plaindre ; gémir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groan(vi) คราง, See also: ครวญคราง, ร้องคราง, Syn. lament, whine
moan(vi) คราง, See also: ร้องครวญคราง, ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด, Syn. groan, wail, cry
yammer(vi) คราง, See also: บ่นอู้อี้, สะอื้น, บ่น, พูดเสียงสะอื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groan(โกรน) n., v. (ส่ง) เสียงครวญคราง, เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ , ปรารถนา, ถูกบีบคั้น, รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament, moan
heave(ฮีฟว) vt., vi., n. (การ) ยกขึ้น, ชัก, ดึง, สาว, ม้วน, ทำให้นูนขึ้น, ทำให้พองขึ้น, ครวญคราง, ถอนใจ, อาเจียน, ขึ้นลงเป็นจังหวะ, หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
moan(โมน) n. การครวญคราง, เสียงครวญคราง, เสียงลมที่คล้ายเสียงครวญคราง, การโทมนัส vt. ครวญคราง, คราง, Syn. groan, bemoan
purr(เพอ) n., v. (เกิด) เสียงคล้ายเสียงหายใจที่ได้ยินในเครื่องฟัง, เสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์, เสียงรัวของลมพัด, เสียงครางของแมวที่แสดงความพอใจ, See also: purringly adv. -S.pur
whimper(วิม'เพอะ) vi. vt., n. (เสียง) ร้องคราง (สุนัข) , ร้องเอ๋ง ๆ , ร้องไห้กระซิก, See also: whimperer n. whimperingly adv.
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง, ร้องเสียงต่ำ, หอน, บ่นอู้อี้, ส่งเสียงครวญคราง, พูดเสียงสะอื้น, พูดอย่างหงุดหงิด, บ่นพึมพำ, n. การส่งเสียงดังกล่าว, เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.
yammer(แยม'เมอะ) vi., vt., n. (การ) คราง, บ่น, สะอื้น, พูดอย่างสะอื้น, พูดเสียงดังและยืดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ, ร้องครวญคราง
groan(vi) ร้องครวญคราง, คร่ำครวญ
hum(n) เสียงหึ่ง, เสียงคราง, เสียงฮัมเพลง
hum(vt) ทำเสียงหึ่ง, ร้องคราง, ฮัมเพลง
moan(n) การร้องคร่ำครวญ, การคราง
moan(vi) ร้องคร่ำครวญ, คราง
siren(n) หวูด, พรายน้ำ, แตรสัญญาณ, หญิงล่อลวง, หญิงสวย, เสียงคราง
wail(n) การครวญคราง, การโอดครวญ, การร่ำไห้
wail(vi) ครวญคราง, โอดครวญ, ร่ำไห้
whimper(vi) ร้องเอ๋ง, ครางหงิงๆ, ร้องไห้กระซิกๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
jammern(vt) |jammerte, hat gejammert| บ่นครวญคราง, รำพึงรำพัน

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top