ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนฆ่าสัตว์

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนฆ่าสัตว์-, *คนฆ่าสัตว์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้" An American Tail (1986)
You can screw the butcher, the mailman, whoever you want.เชิญคุณร่านกับคนฆ่าสัตว์ เชิญคุณร่านกับคนส่งไปรษณีย์ เชิญร่านกับใครได้ตามสบายที่คุณต้องการ Green Light (2010)
She deserves better than a butcher.นางสมควรได้รับ มากกว่าคนฆ่าสัตว์ The Kingsroad (2011)
The butcher! They received care from the butcher.คนฆ่าสัตว์ พวกเขาให้คนฆ่าสัตว์รักษา The Grand Seduction (2013)
Since he's the butcher, he has the most knowledge of the human anatomy.พอเป็นคนฆ่าสัตว์ เขาเลยรู้เรื่อง... กายวิภาคคน ดีที่สุด The Grand Seduction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sat) EN: butcher   FR: boucher [m] ; bouchère [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butcher[N] คนขายเนื้อ, See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top