ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนขี้กลัว

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนขี้กลัว-, *คนขี้กลัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just as Aizawa-san was like a lizard's tail to you...คุณไอซาวะเป็นเหมือนคนขี้กลัวลนลานสำหรับคุณ Episode #1.8 (2009)
To him, you are a lizard's tail.สำหรับเขาแล้วคุณคือ.. ...คนขี้กลัว Episode #1.8 (2009)
I'm a fear-based person, apparently. Stop it.ฉันเป็นคนขี้กลัว อย่างเห็นได้ชัด Naked (2011)
Don't say that.จริงๆแล้วผมเป็นคนขี้กลัว PTA rinji soukai (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khīklūa) EN: coward   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreant[N] คนขี้ขลาด, See also: คนขี้กลัว, Syn. coward, refresh
candy-ass[SL] คนขี้กลัว
fraid cat[SL] คนขี้ขลาด, See also: คนขี้กลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top