ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขันแข็ง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขันแข็ง-, *ขันแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขันแข็งว. อย่างเอาจริงเอาจัง เช่น ขยันขันแข็ง ทำงานขันแข็ง รับปากขันแข็ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is a hard-working girlเธอเป็นคนขยันขันแข็ง Failan (2001)
- He's solid.- เขาขยันขันแข็งดี Brokeback Mountain (2005)
Thanks for your hard work.ขอบใจสำหรับความขยันขันแข็งของเจ้า Episode #1.42 (2006)
You are working hard.เจ้าทำงานขยันขันแข็งดี Episode #1.43 (2006)
I gotta watch them. They're working dogs.ผมต้องเฝ้าดูพวกมัน พวกมันขยันขันแข็งมาก Eight Below (2006)
However, what we're looking for from all of you, is not inspiration, but perspiration.แต่ว่าที่เราอยากได้จากพวกเธอ ไม่ใช่ความฮึกเหิมหรอกนะ แต่เป็นความขยันขันแข็ง High School Musical 2 (2007)
Boy, you really did your research.คุณพยายามทำงานวิจัยของคุณอย่างขันแข็ง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Yes. Ms. Yoon is only a responsible and honest employee of a musical company.ใช่ คุณยุนเป็นคนที่จริงใจแลเป็นพนักงานที่ขยันขันแข็งของบริษัท The Show Episode #1.12 (2010)
Shady Norm's been a very industrious little fella, hasn't he?แชดดี้ นอร์มช่างเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ซะจริงๆเลย ว่ามั้ย? Nebraska (2011)
Mr. Roland left the book with very specific instruction.คุณโรแลนด์มอบหนังสือมา พร้อมกำกับไว้อย่างขันแข็ง Where There's a Will (2011)
She's doing well. She's active.เธอสบายดี เธอขยันขันแข็ง A Thousand Days' Promise (2011)
Are there any part of Korean culture you'd like to introduce to foreigners?เด็กๆทำงานอย่างขยันขันแข็งที่สุด New Tales of the Gisaeng (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก,หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้,คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
trojan(โทร'เจิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) กรุงTroy,คนที่ขยันขันแข็ง,เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว,คนที่สนุกสนาน
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความปรารถนาอย่างมาก,ความขยันขันแข็ง,การมีใจจดใจจ่อ,ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour,spirit,passion,drive

English-Thai: Nontri Dictionary
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
vigorous(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,ขยันขันแข็ง,กระฉับกระเฉง
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
zealous(adj) กระตือรือร้น,ขยันขันแข็ง,ปรารถนาสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top