ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเล่นเกม

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเล่นเกม-, *การเล่นเกม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Gamesการเล่นเกมการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing you can say but you can learn how to play the gameไม่มีอะไรที่คุณสามารถพูดได้ แค่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเล่นเกม Yellow Submarine (1968)
You don't even know how to play the game.คุณไม่รู้วิธีการเล่นเกม I Spit on Your Grave (1978)
-I don't have any time for games.ฉันไม่ได้มีเวลาใด ๆ สำหรับ การเล่นเกม นี้เป็นเกมที่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
The powers that be have been very busy lately positioning themselves for the game of the millennium.อำนาจที่จะ ได้รับยุ่งมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ วางตำแหน่งตัวเอง สำหรับการเล่นเกม ของสหัสวรรษ Contact (1997)
Mr. Drake, this isn't a game.คุณเดรค นี่ไม่ใช่การเล่นเกมส์นะ Mr. Monk and the Blackout (2004)
The game's our only way home, and now the Zorgons are burning it.การเล่นเกมส์เป็นทางเดียวที่จะกลับบ้าน และอีกเดี๋ยว Zorgons จะเผามมัน Zathura: A Space Adventure (2005)
I want to play a game.ผมต้องการเล่นเกมส์ Saw II (2005)
Hello Obi, I want to play a game.สวัสดีโอบิ, ฉันต้องการเล่นเกมส์ Saw II (2005)
No, you said you want to talk. Then you said that you want to play a game.ไม่, คุณพูดว่าต้องการที่จะบอก แล้วคุณบอกว่าคุณต้องการเล่นเกมส์ Saw II (2005)
Hello Xavier, I want to play a game..ฮัลโหล ซาเวีย ผมต้องการเล่นเกมส์กับคุณ Saw II (2005)
I know how this guy works, ok? He is playing a game.ฉันรู้จักมันดี มันต้องการเล่นเกมสท Saw II (2005)
I'm busy playing a video game without even looking at the screen.ชั้นกำลังยุ่งกับการเล่นเกมอยู่ ยุ่งจนไม่แม้แต่จะมองจอเล่น Monster House (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taw[N] ลูกหินสำหรับเด็กเล่น, See also: การเล่นเกมโยนลูกหิน, Syn. marbles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top