Search result for

การสัมภาษณ์

(37 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสัมภาษณ์-, *การสัมภาษณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal interviewการสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
direct interviewการสัมภาษณ์โดยตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employment interviewingการสัมภาษณ์การจ้างงาน [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Interviewing in psychiatryการสัมภาษณ์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing on radioการสัมภาษณ์ในวิทยุ [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Motivational interviewingการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Direct Interview การสัมภาษณ์โดยตรง
เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลโดยผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม หรือผู้สัมภาษณ์เป็นผู้แจงนับ อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า วิธีการแจงนับด้วยตนเอง (self-enumeration or householder method) เป็นวิธีที่ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง [สิ่งแวดล้อม]
Interviewingการสัมภาษณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
You might want it for those job interviews.คุณอาจต้องการมัน สำหรับการสัมภาษณ์งานใหม่ Dying Changes Everything (2008)
I saw the interview.ฉันเห็นให้การสัมภาษณ์น่ะ Episode #1.8 (2008)
This interview is over.การสัมภาษณ์จบลงแล้ว The Love Guru (2008)
First of all, it's just an interview. You don't have the job yet.ยังไงก็ตาม มันก็แค่การสัมภาษณ์ คุณยังไม่ได้งานหรอก Marley & Me (2008)
I've had an idea, John, rather a bold idea for an interview.ผมมีความคิดแล้วจอห์น\ ความคิดค่อนข้างแจ่มเลยสำหรับการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
So, okay, so what kind of interview?เออก็ใช่ แล้วจะเป็นการสัมภาษณ์รูปแบบไหนกันล่ะ Frost/Nixon (2008)
This guy'll be so grateful to be getting it at all, he'll pitch puffballs all night and pay a half a million dollars for the privilege.เจ้าหมอนี่ต้องสำนึกในบุญคุณ ที่ได้สิทธิ์การสัมภาษณ์ เขาคงยิ้มร่าอยู่ทั้งคืน และจ่ายเงินครึ่งล้าน\ สำหรับค่าเอกสิทธิ์พิเศษ Frost/Nixon (2008)
You know, I'd be happier if I heard some kind of vision that you had for this interview.นายรู้มั้ย ผมคงมีความสุขขึ้น ถ้าได้ยินข่าวดี จากนายต่อรายการสัมภาษณ์นี้ Frost/Nixon (2008)
You know, I heard an interview with you recently on the radio.ทราบมั้ย ฉันเพิ่งฟังรายการสัมภาษณ์คุณ ทางวิทยุเมื่อเร็วๆนี้ Frost/Nixon (2008)
Of course, what I didn't know was that in the meantime, he'd gone to all the major networks to try and get interest in the interviews.แน่ล่ะ ฉันยังไม่รู้อะไรในตอนนั้น เขาไปพบเครือข่ายโทรทัศน์\ ชั้นนำหมดเลย ไปแนะนำตัวและเสนอขาย รายการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
I'm sorry, David, but we have a policy of not paying for a news interview.ผมเสียใจเดวิท คือทางเรามีนโยบาย ไม่ซื้อรายการสัมภาษณ์เชิงข่าว Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā) EN: structured interview   
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า[n. exp.] (kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: face-to-face interview   

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interview[N] การสัมภาษณ์, Syn. conversation, conference, meeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top