ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การฟื้นตัว

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฟื้นตัว-, *การฟื้นตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว[N] recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recoveryการฟื้นตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporate turnaroundsการฟื้นตัวบริษัท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her recovery's remarkable.การฟื้นตัวของเธอเป็นที่น่าสนใจ Resident Evil: Apocalypse (2004)
she looked ah-mah-zing as she gave us an update on daniel and alexis meade's recovery from that nasty car accident three weeks ago.เธอดูเริ่ดมากขณะที่เธอให้ข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับอาการฟื้นตัวของแดเนี่ยลและอเล็กซิส มีด จากอุบัติเหตุรถชน 3 อาทิตย์ก่อน How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Her recovery was practically miraculous.การฟื้นตัวของเธอ ช่างน่าอัศจรรย์นักล่ะ The Return (2010)
These are common stages in recovery.เหล่านี้เป็นขั้นตอนโดยทั่วไปในการฟื้นตัวUnknown (2011)
There was some reversal in tissue damage.มันมีการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อบ้าง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Well, I don't want to rule out a reversal altogether.เอ้อ ผมก็ไม่อยากจะตัดเรื่องการฟื้นตัวซะทีเดียวนะ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I just wish you could appreciate us for more than just our resilience.ผมอยากให้คุณชื่นชมเรา มากกว่าแค่เรื่องการฟื้นตัว The Outsiders (2011)
There's a road called recovery, and we are on it.มันมีทางสายหนึ่งทีเรียกว่า "การฟื้นตัว" เรากำลังเดินอยู่บนนั้น 1912 (2012)
"Mr. Saldua, now obsessed with his own recovery,"นายซอลดัวหมกมุ่น กับการฟื้นตัวด้วยตัวเอง Pilot (2012)
Pretty amazing recovery, right?เป็นการฟื้นตัวที่น่าทึ่งมาก ใช่ไหมครับ? Remember the Time (2012)
"if signs of recovery are not seen after a period of...""หากไม่พบสัญญาณการฟื้นตัว ภายในระยะเวลา..." Remember the Time (2012)
You're the best at estimating bone remodeling, aren't you?คุณเก่งที่สุดเรื่องการฟื้นตัวของกระดูกนี่นา The Patriot in Purgatory (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นตัว[n.] (kān feūntūa) EN: recovery   
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit) EN: economic recovery   FR: reprise économique [f]
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit lōk) FR: reprise économique mondiale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rally[N] การฟื้นตัว, See also: การหายดีขึ้น, Syn. improvemennt, recovery

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top