Search result for

การประชุมสุดยอด

(21 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การประชุมสุดยอด-, *การประชุมสุดยอด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN-JAPAN SUMMITการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งในหลักการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 [การทูต]
ASEAN Heads of State/Government Meetingการประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการประชุมระดับผู้นำรัฐบาลอาเซียน ปัจจุบันมีการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ [การทูต]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
East Asia Summitการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]
World Summit on Information Societyการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ [การทูต]
World Food Summitการประชุมสุดยอดอาหารโลก " จัดโดย FAO ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2539 เป็นการประชุมระดับผู้นำรัฐบาล เพื่อสร้างเจตนารมณ์ด้าน การเมือง และข้อผูกพันระหว่างประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และการขจัดปัญหาความหิวโหยสำหรับประชากรโลก " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This summit can very well be the defining moment... -Pull out four, three...- การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดี Vantage Point (2008)
-This summit is too important.-การประชุมสุดยอดนี่สำคัญมาก Vantage Point (2008)
This summit can very well be the defining moment for this Presidency.การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็น ผลงานชิ้นเอกของท่านครับ Vantage Point (2008)
He knows about the rebel summit.เขารู้เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกบฏ Deadline (2011)
- Switzerland proposes a peace summit.สวิตเซอร์แลนด์ขอเสนอ การประชุมสุดยอดสันติภาพ เป็นความคิดที่ดี สวิตเซอร์แลนด์ Geography of Global Conflict (2011)
Good idea.และบางทีที่การประชุมสุดยอดนี้ เราจะได้อภิปรายกันเรื่องความเป็นไปได้ Geography of Global Conflict (2011)
False summit.การประชุมสุดยอดเท็จ Lone Survivor (2013)
It is a Carrot Top convention.นี่มันการประชุมสุดยอดแครอทรึไง I Do (2013)
At summit talks you'll hear them speak lt's only Mondayที่การประชุมสุดยอด คุณจะได้ยินพวกเขาพูด วันจันทร์ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
You and me, Marky, we're going to have our own little MC summit.นายกับฉัน มาร์กี้ เรากำลังจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำ เล็กๆของเราขึ้นมา Hell Followed (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summit[N] การประชุมสุดยอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top