ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การบาดเจ็บภายใน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบาดเจ็บภายใน-, *การบาดเจ็บภายใน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knee Injuries, Internalการบาดเจ็บภายในข้อเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we just don't have a conclusive assessment of her internal injuries.และเรายังไม่ได้ตรวจสอบ อาการบาดเจ็บภายใน ของเธอเลย Intuition (2012)
Unfortunately, she was already battling internal injuries and massive blood loss.โชคไม่ดีนัก เธอต้องสู้กับ อาการบาดเจ็บภายใน และเสียเลือดมาก Intuition (2012)
My guess is skull fracture, but honestly, any one of these internal injuries might have killed her.ถ้าให้เดา ฉันว่าเธอตาย เพราะกระโหลกร้าว ซึ่งจริงๆแล้ว แค่การบาดเจ็บภายในของเธอก็ฆ่าเธอได้แล้ว In the Blood (2013)
No. It wasn't shrapnel. It was trauma.ไม่ มันไม่ใช่แผลจากภายนอก เป็นการบาดเจ็บภายใน The Calm (2014)
Cat scan revealed no internal injuries.ผลสแกนไม่พบ การบาดเจ็บภายใน Rat King (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep phāinai) EN: intrinsic injury   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top