ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทำให้เกิดผล

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำให้เกิดผล-, *การทำให้เกิดผล*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fertilization[N] การผสมพันธุ์, See also: การทำให้เกิดผล, Syn. insemination, impregnation, implantation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top